تیوال | پروفایل پانیذ ناجیان
S3 : 05:01:05
پانیذ ناجیان 
طراحی پارچه
کارشناسی  
علم و فرهنگ 
طراحی چاپ پارچه 
 
 
۲۱ مرداد ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
در انتظار گودو | ۱★ سقراط | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
چند متر مکعب عشق | ۵★ عصبانی نیستم | ۵★ هیچ کجا هیچ کس | ۵★