تیوال | پروفایل پریسا پناهی
S2 : 09:18:00
پریسا پناهی 
گرافیک و پژوهش هنر
هنر 
انواع هنر، سینما ، نقاشی، طراحی، کلیپ سازی و ادیت 
 
۰۵ آبان ۱۳۹۵
نمایش‌های ‌تماشا کرده
نفرین قحطی زده‌گان سقراط
فیلم‌های ‌تماشا کرده
سرخپوست
کنسرت‌های ‌شرکت کرده
بوسه بر بال‌های پروانه
نمایشگاه‌های ‌تماشا کرده
خشم و هیاهو