کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال Paria_brh | دیوار
S3 : 07:59:53 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
پریا برهانی
درباره نمایش دیگری i
متاسفانه ساعت شروع نمایش اصلا مناسب نیست!
امیدوارم تعدادی از اجراها زمانش تغییر کنه
علی ژیان این را خواند
یاسمن پورمهران، فائقه طاهران و زهرا جلالیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید