تیوال Paria_brh | دیوار
S2 : 13:47:11
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
پریا برهانی
درباره نمایش دیگری i
متاسفانه ساعت شروع نمایش اصلا مناسب نیست!
امیدوارم تعدادی از اجراها زمانش تغییر کنه
علی ژیان این را خواند
یاسمن پورمهران، فائقه طاهران و زهرا جلالیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید