تیوال | پروفایل شاهین
S3 : 09:53:33
شاهین 
عمران
کارشناسی ارشد  
 
تئاتر مفهومی ، ترانه نویسی ، ساخت موزیک ،  
هیچ چیز درباره من وجود ندارد که برای کسی غیر از خودم مهم باشد 
تهران / تهران  
۱۴ بهمن ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
قصه ظهر جمعه | ۳★ پروانه الجزایری | ۵★ خانواده دوست داشتنی من | ۵★