تیوال | پروفایل پیام مقیمی
S3 : 04:52:12
پیام مقیمی 
مهندسی الکترونیک
کارشناسی  
شیراز 
مدیر بازرگانی خارجی 
تاتر - فیلم - کتاب - مجله - ایرانگردی - تاریخ معاصر - سیاست  
 
۲۵ شهریور ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
ماسک | ۳★ ولپُن | ۲★ در انتظار گودو به زبان انگلیسی | ۳★ راپسودی | ۱★ قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین | ۳★ دریاچه قو | ۳★ خاک و تاج | ۴★ فرانکنشتاین | ۳★ احتمال اشتباه | ۳★ دست‌های آلوده | ۳★ پینوکیو | ۲★ زیراکس | ۳★ سکوت سفید | ۴★ برگشتن | ۳★ سه کیلو ۲۵۰ گرم | ۲★ دراماتورژ | ۴★ صدای آهسته‌ی برف | ۴★ آن دیگری | ۴★ مری پاپینز | ۲★ گریز از مرکز | ۱★ امشب اینجا | ۳★ بوی گند دهن خانم مارکز | ۴★ ماریون | ۱★ بانو آئویی | ۴★ هفت کودک یهودی | ۳★ روایت فرزانه از جمعه ۱۴ آبان | ۳★ دشمن مردم | ۴★ من | ۳★ بداهه | ۴★ مضحکه‌ی «جنگنامه‌ی غلامان» تقلید در یک مجلس | ۲★ هیچ چیز جدی نیست | ۲★ تالاب هشیلان | ۴★ شیهیدن | ۲★ اُسلو | ۳★ موسیقی مجلسی | ۱★ کریملوژی | ۵★ هر آنچه که دوست داری از دست خواهی داد | ۴★ آئورا | ۵★ لیگ قهرمانان، مرحله گروهی | ۱★ کالاندولا | ۱★ توراندخت | ۵★ هامان کشان | ۵★ شوبیل | ۳★ در انتظار گودو | ۵★ مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش | ۱★