آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل نیک اندیش
S3 : 20:01:35 | com/org
نیک اندیش 
مهندسی
دکتری  
megggaenergy@gmail.com 
تیاتر،‌ موسیقی،‌ ورزش،‌ کتاب ، کار،‌ سفر  
تهران  
۰۲ مرداد ۱۳۹۶