تیوال | نیلوفر درباره نمایش تابستان: راستش خوندن کامنت ها،توقعم رو خیلی بالا برده بود.. صادقانه
S2 : 17:15:25
نیلوفر
درباره نمایش تابستان i
راستش خوندن کامنت ها،توقعم رو خیلی بالا برده بود..
صادقانه بگم خیلی خسته کننده بود واسم،هیچ کنجکاوی ای برای دنبال کردنِ نشانه ها و در کل،نمایش نداشتم.. در کل یه اجرای قابل قبول اما در سطح دانشجویی،نه بیشتر..
از دیشب که کار و دیدم دارم فکر میکنم این نمایش ها بر چه اساسی برگزیده شناخته شدند و روند گزینش این جشنواره تئاتر دانشجویی دقیقا چیه؟
۰۸ بهمن ۱۳۹۷
دقیییقا منم حین اجرا داشتم به همین فکر میکردم..!!!
۰۸ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید