تیوال | نیلوفر درباره نمایش هار: چقدددد دوست نداشتم.. از این تیترهای نخ نما که میگه
S3 : 09:07:46
نیلوفر
درباره نمایش هار i
چقدددد دوست نداشتم..
از این تیترهای نخ نما که میگه " هیاهو برای هیچ " کاملا برازنده این اجراست به نظرم..یه ایده هایی داره اما از نظرم کاملا بالقوه میمونه. اجرا خسته کننده و حوصله سربر..ولی کارگردان جسوری داره که میتونه آینده خوبی داشته باشه..