تیوال | پروفایل علیرضا اصغری یگانه
S2 : 09:56:11
علیرضا اصغری یگانه 
فلسفه
دبیر 
فلسفه ادبیات و هنر 
 
۱۲ مرداد
کنسرت‌های ‌شرکت کرده
حلاج، کنسرت پرواز همای | ۲★