تیوال | پروفایل احسان زیورعالم
S3 : 14:06:25
احسان زیورعالم 
ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد  
هنر تهران 
منتقد - نویسنده - نمایشنامه‌نویس - مترجم 
تئاتر - سینما - فلسفه 
بدقلق 
منتقد خبرگزاری تسنیم، مجله خردنامه و شهرکتاب نمایشنامه‌نویس و مترجم چند اثر 
تهران / تهران  
۰۳ تیر ۱۳۹۳