کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل احسان زیورعالم
S3 : 13:54:30 | com/org
احسان زیورعالم 
ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد  
منتقد - نویسنده - نمایشنامه‌نویس - مترجم 
تئاتر - سینما - فلسفه 
بدقلق 
نمایشنامه‌نویس و مترجم چند اثر 
تهران / تهران  
۰۳ تیر ۱۳۹۳