آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سیدعلیرضا رئیسی گرگانی
S3 : 10:53:37 | com/org
سیدعلیرضا رئیسی گرگانی 
برق الکتروتکنیک
دیپلم و زیر دیپلم  
کارمند 
همه چیز از کتابجات  
من در تهران به دنیا آمدم تا اول دبیرستان تهران بودم و از اول دبیرستان در گرگان به اتفاق خانواده ساکن شدم دیپلم برق (الکتروتکنیک) در سال ۶۳ در رشته مهندسی ساختمان در دانشگاه سراسری قبول شدم و بنا به دلایلی دانشگاه من را نپذیرفت ، کارهائی که انجام دادم سیم  
در شعر حدود 4 سال 
گلستان / گرگان  
۲۰ مرداد ۱۳۹۴