کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل Positron
S3 : 00:19:55 | com/org
Positron 
زبان و ادبیات فرانسه
کارشناسی ارشد  
دانشگاه تهران 
English and French Teacher 
تئاتر . سینما . ادبیات 
تهران  
۳۰ آذر ۱۳۹۲