تیوال | پروفایل پوریا گروسی
S2 : 00:51:11
پوریا گروسی 
فناوری اطلاعات IT
کارشناسی  
برنامه نویس  
موسیقی تئاتر  
مدیر کانون فرهنگی هنری صبا 
نویسنده شاعر  
تهران / تهران  
۲۱ تیر ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
کاریزمای منفی | ۵★ این یک پیپ نیست | ۵★ ویولن تایتانیک | ۵★ آنات | ۵★ فهرست | ۵★