آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل گروه تئاتر کوآنتوم
S3 : 19:56:56 | com/org
گروه تئاتر کوآنتوم 
 
 
آثار تولید شده توسط گروه : زمانی برای گفتن“؛ تهران، تالار مولوی؛ 1378 "من و هزار تو" تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2 و آلمان، تئاتر روهر؛ 1380 "آژاکس" تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ 1382 "داستان‌های کارور" (آرش دادگر ، حمید 
 
۱۰ اسفند ۱۳۹۴