تیوال Rahss | دیوار
S3 : 23:09:40
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
لباس معلم کهنه ست ولی تمیزه!
سیگار میکشه ولی نه از اون گرونا
۲۱ خرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید