آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل رادین اصغری
S3 : 17:38:42 | com/org
رادین اصغری 
کارشناس اتاق عمل
اتاق عمل 
خوانندگی  
نوازنده گیتار پیانو و خواننده گروه موسیقی ژیوار 
 
۱۸ آبان ۱۳۹۸