تیوال | پروفایل رادین اصغری
S2 : 23:20:48
رادین اصغری 
کارشناس اتاق عمل
اتاق عمل 
خوانندگی  
نوازنده گیتار پیانو و خواننده گروه موسیقی ژیوار 
 
۱۸ آبان