آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل رها باصفا
S3 : 13:59:49 | com/org
رها باصفا 
فرهنگ و زبانهای باستانی
کارشناسی ارشد  
پژوهشگر آزاد 
دوچرخه سواری، کتاب خواندن،فیلم دیدن،خیاطی کردن،موسیقی،ستاره شناسی، تئاتر و... 
خیلی چیزا هست که باید گفت، " به لب هایم مزن قفل خموشی " .... 
تهران / شهر من بلخ و از بلخ دلم می گیرد....  
۰۷ دی ۱۳۹۳