آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | رها باصفا: عمر بکاستم، اینو امروز فهمیدم! فهمیدم که دیگه اون بازی گوشیا، اون خیا
S3 : 20:21:39 | com/org
عمر بکاستم، اینو امروز فهمیدم!
فهمیدم که دیگه اون بازی گوشیا، اون خیالبافیا، اون سرخوشی های قدیم رو دیگه ندارم و دیگه برام مهم نیست که بدونم سر یه چیزایی چه اتفاقایی می افته

از: خود
عه
پس این مریضی همه گیر بوده بامداد
منم خیلی مراقبت میکردم :)
۰۶ فروردین ۱۳۹۸
روانشناسی مبحثی داره به نام ذهن اگاهی(mindfulness) یکی از تمریناش همین هست که شما با گل‌ها ی قالی انجام می دید یعنی آگاهی ذهن از اینجا و اکنونی
۰۶ فروردین ۱۳۹۸
چه جالب!
۰۷ فروردین ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید