آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال راویس رحمانی | دیوار
S3 : 00:07:57 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
ما
درد کشیدیم و عاشقانه ادامه دادیم.
ما
زخمی شدیم و عاشقانه ادامه دادیم.
ما
زمین خوردیم و عاشقانه ادامه دادیم.
ما
عاشقانه وهم و ترس و مرگ رو زندگی کردیم و ترس هامونو به چالش کشیدیم.
حالا میخوایم ثمره این "مرگ عاشقانه" رو ببینید.
تقابل وهم و واقعیت...
ما با ارواح گذشتگان عجین شده ایم ، در فراسوی زمان.
آنگاه که به دنبال روزنه ای از امید هستیم برای بقا ، آنگاه که با اشتیاق نفس
می کشیم هوای مرگ را.
آنگاه که سکوت جان می گیرد و فریاد جان می دهد...