کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل یلدا
S3 : 23:16:55 | com/org
یلدا 
کارشناس ارشد پژوهش هنر
کارشناسی ارشد  
دانشکده هنر تهران جنوب 
کارمند 
نگارگر و عاشق تاتر 
مینیاتوریست ،‌تذهیب کار ، گرافیست  
تهران / تهران  
۱۶ فروردین ۱۳۹۴