تیوال | پروفایل رضا بهرامی
S3 : 15:48:09
رضا بهرامی 
دیپلم تاتر-کارشناسی سینما
کارشناسی  
کارگردان و بازیگر تاتر 
تاتر 
 
۲۵ دی ۱۳۹۶