تیوال | پروفایل رضا بهرامی
S2 : 09:31:54
رضا بهرامی 
دیپلم تاتر-کارشناسی سینما
کارشناسی  
کارگردان و بازیگر تاتر 
تاتر 
 
۲۵ دی ۱۳۹۶