آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل رضا بهرامی
S3 : 14:18:32 | com/org
رضا بهرامی 
دیپلم تاتر-کارشناسی سینما
کارشناسی  
کارگردان و بازیگر تاتر 
تاتر 
 
۲۵ دی ۱۳۹۶