تیوال | پروفایل رضا حسین مردی
S2 : 03:51:47
رضا حسین مردی 
کارگردانی تئاتر
کارشناسی ارشد  
 
 
بسیار فیلم و تئاتر باید دید تا پخته شود این خامی ... 
تهران  
۰۴ خرداد ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
خاطرات هنرپیشه نقش دوم | ۱★