تیوال | پروفایل سعید د
S2 : 17:20:29
سعید د 
مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد  
 
هر آنچه از سرزمین هندسه برهاندم ... انسانم کند ... آنم کند ... 
تهران / تهران  
۱۰ دی ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
شب آوازهایش را می خواند | ۵★ خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی | ۵★ فصل شکار بادبادک ها | ۵★ هامون بازها | ۵★ کالیگولا | ۵★ شنیدن | ۱★ کمدی تارتوف | ۵★ اسم | ۵★ ستوان اینیشمور | ۵★ سینماهای من | ۵★ تونل | ۱★ پاییز | ۵★ رابینسون کروزویه | ۵★ مرگ فروشنده | ۵★ خانه.وا.ده | ۱★ موسیقی-نمایش ترانه‌های محلی | ۵★ خشکسالی و دروغ | ۵★ مرد بالشی | ۵★ تانگوی تخم مرغ داغ | ۵★ قصه ظهر جمعه | ۳★ خرمگس | ۵★ من چه جوری ممکنه یه پرنده باشم؟ | ۱★ گستره ی سکوت | ۵★ سیاها | ۵★ دو لیتر در دو لیتر صلح | ۵★ دن کامیلو | ۵★ ترانه های قدیمی | ۵★ عروسی خان مظفر | ۵★ مم و زین | ۱★ هم هوایی | ۵★ مرداب روی بام | ۱★ کمدی مجردها | ۵★ بازگشت پسر نافرمان (Le retour du Fils prodigue) | ۱★ در انتظار گودو | ۵★ ملکه زیبایی لی‌نین | ۵★ خون و گل سرخ | ۵★ آرش ساد | ۵★ شکلک | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
عصر یخبندان | ۱★ در دنیای تو ساعت چند است؟ | ۱★ رخ دیوانه | ۵★ ملبورن | ۱★ ماهی و گربه | ۵★ پرویز (هنر و تجربه) | ۱★ کلاس هنرپیشگی | ۵★ آسمان زرد کم‌عمق | ۱★ بی‌خود و بی‌جهت | ۵★ چ | ۱★ گذشته - le passé (هنر و تجربه) | ۵★ دربند | ۵★ قاعده‌ی تصادف | ۵★ هیس!...دخترها فریاد نمی زنند | ۱★ طبقه حساس | ۵★
کنسرت‌های ‌شرکت کرده
-تیاتر در روزهای آخر اسفند | ۵★