کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال روژین | دیوار
S3 : 03:06:41 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
دیگر منتظر کسی نیستم
هر که آمد
ستاره از رویاهایم دزدید
هر که آمد
سفیدی از کبوترانم چید
هر که آمد
لبخند از لب هایم برید
منتظر کسی نیستم
از سر خستگی در این ایستگاه نشسته ام

رسول یونان
دیوار اختراع شده است
چیزی است کشیدنی
در دو نوع بلند و کوتاه
سست و محکم
این من هستم
که بدور هر چه دوست دارم آنرا می‌کشم
بی قلم
بی رنگ
با سنگ و ماسه

محمود
۲۵ خرداد ۱۳۹۳
پرنده مردنی است...
پرواز را بخاطر می سپارم.
سپاس.
۲۹ خرداد ۱۳۹۳
غفلت کردم.... لحظه ای دلم جایی گیر کرد تمام زندگی ام نخ کش شد!!
(سایدا)
۰۱ تیر ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
دیگر منتظر کسی نیستم
هر که آمد
ستاره از رویاهایم دزدید
هر که آمد
سفیدی از کبوترانم چید
هر که آمد
لبخند از لب هایم برید
منتظر کسی نیستم
از سر خستگی در این ایستگاه نشسته ام

رسول یونان
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید