تیوال | پروفایل روزبه سراجی
S3 : 19:09:55
روزبه سراجی 
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد  
علامه طباطبایی 
کارشناس فرهنگی شهرداری 
ادبیات - موسیقی - سینما - تئاتر 
تهران / تهران  
۱۴ فروردین ۱۳۹۳