تیوال | پروفایل روزبه ترابی
S3 : 23:39:01
روزبه ترابی 
طراحی سیستمهای آبیاری
کارشناسی  
شیراز 
مدیر مناقصات خارجی 
Insta: rooztor 
تهران / تهران  
۱۵ تیر ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
آن سوی آینه | ۵★ بازار عاشقان | ۵★ کمدی ایرانی مضحکه شبیه قتل | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
ماهی و گربه | ۵★