آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل رکسانا معتمدی
S3 : 16:17:09 | com/org
رکسانا معتمدی 
روانشناسی و سپس MBA گرایش مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد  
مدیر استراتژی بازاریابی یک آژانس تبلیغاتی 
ادبیات روسیه، فرانسه و ایران - تئاتر - موسیقی سنتی - سینما 
یک مخاطب عام. 
تهران / تهران  
۰۷ تیر ۱۳۹۸