تیوال رویا فلاحی | دیوار
S2 : 04:16:13
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
دزدان جیبوتیچ از مردمی می گفت که آینده خود را به هیچ دادند و با امید واحی چشم به آینده ای پوچ دوختند شاید ...شاید ...شاید کودکش بتواند سحرگاه فردا را ببیند...شاید ...اگر دزدان حریص در کمین نباشند تا لقمه نان را از دستانش بربایند...شاید...
این نمایش اوضاع جامعه کنونی را به صورت یک اتفاق که در یک تعاونی رخ میدهد نشان میدهد که متن و کارگردانی هر دو مفهوم را به خوبی به تماشاچی میرساند و در نهایت طنز تلخ و زیبایی رخ داد که بسیار پر مفهوم و عالی بود
امیر مسعود و حمیدرضا مرادی این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید