آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل Shiva Sarmast
S3 : 17:09:50 | com/org
Shiva Sarmast 
معمارى
کارشناسی  
بازیگر. معمار 
تئاتر، سینما، موسیقى، هنرهاى تجسمى، فلسفه 
یک بازیگر  
تهران / تهران  
۱۱ اردیبهشت