تیوال saba azar | دیوار
S2 : 21:25:23
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
عالی بود
آقامیلاد طیبی این را خواند
مسعود طیبی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید