کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل علی راد
S3 : 14:18:05 | com/org
علی راد 
MBM
کارشناسی ارشد  
freelance consultant 
سینما تئاتر، عکاسی ، سفر، ورزش، کوه و طبیعت، روانشناسی 
تهران / تهران  
۲۹ تیر ۱۳۹۳