تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: استغنا یعنی زیر آفتاب خیالت آب شدن رفتن به سراب
S3 : 01:28:03
استغنا یعنی
زیر آفتاب خیالت آب شدن
رفتن
به سراب دل نبستن
استغنا یعنی
یک آسمان پرنده و
یک زمین چرنده را ندیدن
از همه‌ی دنیا بی‌نیاز بودن
چشم پوشیدن
فقط همین باغ نارنج را نفس کشیدن
فقیر یک نفر شدن
دل باختن
استغنا یعنی
دست‌های تو.

"عباس ... دیدن ادامه » معروفی"
فقط همین باغ نارنج را نفس کشیدن...
۱۳ آذر ۱۳۹۲
ممنون علیرضای عزیز
سپاس بانو
۱۳ آذر ۱۳۹۲
استغنا یعنی

یک آسمان پرنده و

یک زمین چرنده را ندیدن

از همه‌ی دنیا بی‌نیاز بودن
.
.
فقیر ... دیدن ادامه » یک نفر شدن
..
۲۸ آذر ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید