کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق که نامی خوشتر از اینت
S3 : 07:49:10 | com/org
تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق
که نامی خوشتر از اینت ندانم
وَ گَر هر لحظه رنگی تازه گیری
به غیر از زهر شیرینت نخوانم
.
.
.
به آســانی مرا از مـن ربودی
درون کوره غم آزمــودی
دلت آخر به سرگردانیم سوخت
نگاهم را به زیبایی گشودی

فریدون مشیری

آواز ِ زیبای ِ همایون شجریان:
http://saz.sookhte.com/zahre-shirin-homayoun-shajarian-nashakiba