تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: دو خـطِ مـوازی به هـم نرسند شـاید به یکـجا می روند
S3 : 07:31:10
دو خـطِ مـوازی
به هـم نرسند شـاید
به یکـجا می روند امـا .از: ٠•●ஜ علیــرضا روشــن ஜ●•٠