کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف درباره فیلم کلاه قرمزی، نوروز 93: شهاب حسینی(در حال قصه گفتن) : خلاصهه.. ، می گه که شترها
S3 : 18:52:38 | com/org
شهاب حسینی(در حال قصه گفتن) : خلاصهه.. ، می گه که شترها رو داشت از بیابون رد می کر..
ببعی: شتر.. CAMEL
every body , listen and repeat
"CAMEL"
همه: کامِل
ببعی: CAMEL
همه: کامِل
فامیل دور (وقتی همه ساکتن..) : کامِل