تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: این‌طور که تو را زیبا می‌نویسند، یعنی: عاشق‌اَت شده‌اند
S3 : 16:09:55
این‌طور که تو را زیبا می‌نویسند،
یعنی:
عاشق‌اَت شده‌اند کلمات!

رضا کاظمی