تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: بعضی از مردم مدّعی اند که خواندن کتاب های به درد نخور
S3 : 01:09:01
بعضی از مردم مدّعی اند که خواندن کتاب های به درد نخور خوب است، چون بالاخره لابه لای صفحاتشان چیزِ به دردبخوری پیدا می شود. اگر خوب بگردی، در زباله دانی هم خرده نانی پیدا می شود؛ اما راه بهتری هم وجود دارد.

از: جیم ران