تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف درباره فیلم کلاه قرمزی، نوروز 93: شهاب حسینی(در حال قصه گفتن) : خلاصهه.. ، می گه که شترها
S2 : 13:20:25
شهاب حسینی(در حال قصه گفتن) : خلاصهه.. ، می گه که شترها رو داشت از بیابون رد می کر..
ببعی: شتر.. CAMEL
every body , listen and repeat
"CAMEL"
همه: کامِل
ببعی: CAMEL
همه: کامِل
فامیل دور (وقتی همه ساکتن..) : کامِل