تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف:
S3 : 11:37:12
..
تو هم شراب خودی، هم شراب خواره ی خود
..

از: حسین منزوی- بریده ای از تصنیف
آقای نداف عالی بود ... امروز این زمزمه ی غالب من بود :)
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
بانوی همیشه خوب..
سلامت باشید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید