تیوال سعیده م | دیوار
S3 : 20:31:25
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
سعیده م
درباره فیلم کوپال i
فیلم عالی ست . لوون هفتوان دوست داشتنی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سعیده م
درباره نمایش آن سوی آینه i
نمایش خوبی بود. بازی علی سرابی خیلی خوب. ولی بار کنایه های جنسی گاهی از حد میگذشت.
عاطفه گندم آبادی و ایمان جعفرزاده این را خواندند
مریم زارعی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید