تیوال | سحر فرامرزی درباره نمایش اگه بمیری: نمایش به نظرم دو وجه داشت و از دو جنبه می شد بهش نگاه
S3 : 07:08:54
نمایش به نظرم دو وجه داشت و از دو جنبه می شد بهش نگاه کرد. یکی نگاه آنا به موضوع و تلاش اون برای یافتن واقعیتی که گرچه نا خوشاینده ولی انگار می خواد مطمئن بشه اتفاق افتاده و یک وجه هم چیزی که پیش اومده و رفتار و داستان از جانب پیر .. بازیها خوب و روان بود مخصوصا بازی خانم کردا خیلی به دل می نشت.طراحی صحنه و دکور خیلی عالی بود. در کل تئاتر خوبی بود و من دوست داشتم.