کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل سید ساجد متولیان
S3 : 16:01:55 | com/org
سید ساجد متولیان 
MBA
کارشناسی ارشد  
مترجم کتاب (هنر دستیابی، انتشارات آریاناقلم) 
ترجمه فلسفه تئاتر 
http://bit.ly/2qi3eT0 
تهران / تهران  
۰۷ اسفند ۱۳۹۲