تیوال | پروفایل سین الف
S3 : 18:43:49
سین الف 
نرم افزار
developer 
 
 
۲۸ مهر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سنگ ها در جیب هایش | ۵★ فاست | ۵★ ملاقات | ۴★ پنجاه پنجاه | ۵★ به طرز غریبی | ۵★ ماتریوشکا | ۵★ صور فلکی | ۵★ بیوه‌های غمگین سالار جنگ | ۵★ اودیسه | ۵★ خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی | ۱★ برنارد مرده است | ۱★ مترسک | ۵★ ترور | ۲★ کالیگولا | ۱★ کافه فرانسه | ۵★ فهرست | ۱★ هزار شلاق | ۵★ سه جلسه‌ی تراپی | ۵★ همه چیز می‌گذرد، تو نمی گذری | ۵★ ملاقات بانوی سالخورده | ۵★ سقراط | ۵★ کالون و قیام کاستلیون | ۵★ کابوس نامه | ۵★ مردی برای تمام فصول | ۱★ مرگ فروشنده | ۱★ موسیقی-نمایش ترانه های قدیمی | ۵★ هرکسی یا شب میمیرد یا روز ، من شبانه روز | ۵★ همه جای ایران سرای من است (ویِژه بانوان) | ۵★ بر پهنه دریا | ۳★ موسیقی-نمایش ترانه‌های محلی | ۵★ هوموریباس | ۵★ سیستم گرون هلم | ۳★ نویسنده مرده است | ۱★ a+b)^3) | ۵★ کابوس نامه | ۵★ فاوست | ۵★ هملت | ۵★ مولوی | ۳★ دن کامیلو | ۵★ کابوس های خنده دار برای شب و چند تایی هم برای روز | ۳★ مرداب روی بام | ۱★ مم و زین | ۳★ بازگشت پسر نافرمان (Le retour du Fils prodigue) | ۱★ شکلک | ۳★ آرش ساد | ۱★ در انتظار گودو | ۱★ سقراط | ۵★ بیوه‌های غمگین سالار جنگ | ۵★ بیچاره مکبث | ۳★ این لحظه را جایی دیده‌ام | ۱★ مضحکه دزدها | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
مسخره‌باز | ۱★ قندون جهیزیه | ۵★
کنسرت‌های ‌شرکت کرده
گروه پالت | ۵★ گروه دنگ شو | ۵★ -تیاتر در روزهای آخر اسفند | ۳★