تیوال | پروفایل سمانه
S2 : 18:55:58
سمانه 
افکارسنجی
کارشناسی  
 
تاتر  
تهران / تهران  
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سه کیلو ۲۵۰ گرم خون خوردگی درنیومده بود نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی