تیوال | پروفایل سمانه
S2 : 16:09:23
سمانه 
افکارسنجی
کارشناسی  
کارمند 
تاتر و سینما و کتاب و طبیعت 
تهران / تهران  
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
نمایش‌های ‌تماشا کرده
خون خوردگی درنیومده بود نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی