کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل سمیرا سلیمی
S3 : 13:17:24 | com/org
سمیرا سلیمی 
کارشناسی گرافیک(تصویرسازی)
کارشناسی  
تصویرساز و طراح گرافیک  
طراحی، گرافیک، تصویرسازی، طراحی لباس، تاتر، سینما، نویسندگی و ... 
دختر حوا ام و روی زمین گنه کار! 
تهران / تهران  
۱۱ دی ۱۳۹۲