کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال سارا داروفروش | دیوار
S3 : 10:51:14 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
سلام وارادت
و خسته نباشیدبه تمامی اعضای شریف وبازیگران عزیزو دوستداشتنی نمایش خون به پا میشود! باید بگم متن خوبی بود! فارغ از بحث دکور و آکساسوار نمایش که میتونست بهترازاینها کاربشه، بازیها قابل توجه بودند،اما بازیگر نقش تامارا میتوانست قوی تربرای این کارکتر ظاهر شود!چون نقش فوق العاده ای برای یک بازیگر زن بود! برای بازیگر نقش لاوینیاکه چیزی برای گفتن ندارم!!! اما تنها درلحظاتی که جناب خسروشهراز وآقای ایمان اشراقی بروی صحنه می آمدند جایی برای تنفس وهوایی تازه در دیدن این نمایش بود! چرا که دوستداشتنی، صادقانه وحرفه ای ظاهر میشدند ونه تنها، بخاطر دیده شدن بیشتروبه رخ کشیدن بازی بهتر!! درکل خسته نباشید میگم به همگی وآرزوی موفقیت دارم، بخصوص برای آقای طیبی عزیز که اجرای نمایش قبلی ایشان، برزخ، رو بیشتردوستداشتم وایشان را کارگردانی باقریحه ، صاحب سبک و با میزانسن هایی خلاقانه یافتم. امیدکه اجرای این اثرازایشان هم قوام لازم رادرشب های آتی داشته باشد.پیروز وپرانرژی باشید.

نمایش آقای للهی که اجرای پایانی آن رافردا درسالن فنی زاده منشورهنرخواهیم دید،تاحدزیادی موفق بود،شایدبه عقیده برخی ازدوستان سوژه تکراری باشدولی پرداخت آن وگونه کارگردانی حاءزاهمیت است.هرچندمن معتقدم که افسانه خلقت وفلسفه آفرینش نوع بشروچالش دونیروی خیروشرهرگزکهنه وفرسوده نمیشودوهمیشه باپرداختی درست وخلاقانه قابل تعمق وتفکروتماشاییست.
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
بادرودبه دوست گرامی کیان.درجواب شمابایدبگم که صدالبته که نمایش شایددیگراتفاق نیفتد باروتوش واصلاحات لازم،وحتی تغییربرخی ازبازیگران بروی صحنه خواهدرفت.پس منتظراطلاع بعدی ماباشید...
شکیبا، مهدی حسین مردی و مهدی علی نژاد این را خواندند
کیان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
نمایش شایددیگراتفاق نیفتد... که باستقبال بسیارخوب مخاطبینش مواجه شد.توانست تماشاگرانش راتاحدزیادی اغناکند،دوباره درمنشورهنرودرسالن فنی زاده اتفاق خواهدافتاد...شایداین نمایش هم ماننددیگرنمایش های اجراشده ودرحال اجرادچارنواقص واشکالاتی باشد،امابه طورکل موفق بودوتوانست رضایت طیف زیادی ازتماشاگرانش راجلب کند.روزدوشنبه اول تیرماه آخرین اجرای این نمایش رادرسالن فنی زاده شاهد خواهیم بود.امااین اجرای پایانی نیست وبه احتمال خیلی زیاد،به زودی این کاربصورت نمایش فوق العاده درروزهای خاص درتماشاخانه فنی زاده اجراخواهدشد...
پایان فرمایشات شما را متوجه نشدم... لطفا بیشتر توضیح فرمایید
یعنی پس از بازنگری و برخی اصلاحات مجدد بر صحنه خواد رفت؟ یا به همین صورت فعلی در روزهای پراکنده در فنی زاده اجرا می رود؟
۳۰ خرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید