آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل اکبر خوردچشم
S3 : 13:11:29 | com/org
اکبر خوردچشم 
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی  
دبیر و نویسنده؛ شماره وات ساپ بنده: 09336345326 
داستان، نمایشنامه و فیلمنامه؛ اینستاگرام من: frhngmhjr 
تدریس ادبیات فارسی و نوشتن رمان و نمایش های رادیویی کار من است. 
ـ دبیر ادبیات فارسی ـ نویسندگی در روزنامه های رسالت، کیهان، اعتماد، سلام و..به مدت ده سال ـ نویسندگی در شبکه های رادیویی تهران، سلامت، نمایش، گفتگو و فرهنگ به عنوان نمایشنامه نویس ـ نویسندگی چند کلیپ تلویزیونی برای برنامه هایی مثل مسابقه1446 و 1447 سیمای قرآن و معارف 
تهران  
۰۵ دی ۱۳۹۲