تیوال | پروفایل اکبر خوردچشم
S3 : 07:42:07
اکبر خوردچشم 
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی  
آزاداسلامی 
دبیر و نویسنده 
داستان، نمایشنامه و فیلمنامه 
سال هاست درکنار ندریس ادبیات،برای مطبوعات و رادیو می نویسم؛ همین! 
ـ دبیر ادبیات فارسی ـ نویسندگی در روزنامه های رسالت، کیهان، اعتماد، سلام و..به مدت ده سال ـ نویسندگی در شبکه های رادیویی تهران، سلامت، نمایش، گفتگو و فرهنگ به عنوان نمایشنامه نویس ـ نویسندگی چند کلیپ تلویزیونی برای برنامه هایی مثل مسابقه1446 و 1447 سیمای قرآن و معارف 
تهران  
۰۵ دی ۱۳۹۲