آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال سارای | دیوار
S3 : 23:40:28 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
سارای
درباره نمایش دیگری i
"دیگری" به ظرافت هرچه تمام تر، فراز و فرودهای روح زنانه را در رویارویی با عشق و رابطه به نمایش میگذارد. آنقدر ظریف، که از آن به بعد، مدام خود را می کاوی، که آیا عاشقی؟ یا شاید عاشق بودن را دوست می داری!؟
یاسمن پورمهران و علی ژیان این را خواندند
shinshinjan این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید