آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سارا کاظمی
S3 : 23:32:39 | com/org
سارا کاظمی 
مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی  
کارشناس بازاریابی شرکت هواپیمایی ماهان 
سینما و تاتر، ادبیات،طبیعت گردی 
تهران / تهران  
۲۶ اسفند ۱۳۹۵