آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سارا کاظمی
S3 : 15:16:53 | com/org
سارا کاظمی 
مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی  
کارمند شرکت هواپیمایی ماهان 
سینما و تاتر، ادبیات،طبیعت گردی 
تهران / تهران  
۲۶ اسفند ۱۳۹۵