تیوال Sarlak100 | دیوار
S3 : 00:48:18
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
Sarlak100
درباره نمایش دروغ i
از نوشته. کارگردانی و بازی ها بسیار لذت بردم.... همه عناصر به هم کمک کرده بودند تا یک اجرای بینظیر رو شاهد باشیم
امیر مسعود و سپیده این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید